tientjesclub

Waarom de tientjesclub?

Enorme inflatie

In het begin van 2022 leefde 30 % van de Egyptenaren rond de armoedegrens. Aan het einde van 2023 zijn het zo’n 45-50 % van de Egyptenaren die op of rond de armoedegrens leven. Concreet betekent dit dat ze moeten rondkomen van € 2.- per dag.

 

 

Egypte kampt met een enorme inflatie, deze is in ruim een jaar tijd met 40% toegenomen De voedselprijzen zijn gemiddeld 70% gestegen . Dat houdt in dat de gemiddelde Egyptenaar moet overleven met ongeveer de helft aan boodschappen dan anderhalf jaar eerder. 

 

We willen als stichting de jonge generatie helpen om hierdoor heen te komen. 

40% inflatie in 2023

45-50% v.d. christenen

medische problemen

70% boodschappen inflatie

“De verslechtering van de economische situatie treft ook jonge Egyptische christenen, daarom wil ik onze steun gaan uitbreiden.”

Johan-131

Johan |  founder Living Springs

Wat gaat de tientjesclub doen?

Medische hulp

Voor weduwen zijn er in Noord-Afrika geen sociale stelsels zoals we gewend zijn in het Westen. Zij vallen buiten de boot en leven in armoede. Het dagelijkse budget van deze vrouwen bevindt zich rond € 3,- . Dit betekent dat zij op of onder de armoedegrens leven. De kerk waar zij lid van zijn doet hun best om deze vrouwen te ondersteunen in de zorg van hun levensonderhoud en hun kinderen. Als stichting willen we deze vrouwen ondersteunen in het voeden van hun kinderen en het rondkomen in levensbestaan.

 

Studiehulp

In het land waar we werken is het volgen van een studie vaak kosteloos beschikbaar vanuit de overheid. Het verblijf op de school, schoolboeken en het vervoer naar school moet bekostigd worden uit eigen portemonnee. Doordat veel ouders beperkt zijn in financiële middelen is er ondanks de gefinancierde opleiding geen geld beschikbaar om een studie te volgen en een gezond leven op te bouwen.

Als stichting werven we financiële middelen om de jongeren waar dit onmogelijk voor is een opleiding te laten volgen. Voor dit project werken we nauw samen met de voorgangers en jeugdleiders van de kerk. Zij weten in welke gezinnen geen financiële middelen zijn om jongeren naar een hogeschool of universiteit te laten gaan. We laten hen deze 

IMG20230204162621
Foto 3

Voedselhulp

De kerk in Egypte staat al jarenlang onder een druk. Ondanks een vrijheid van godsdienst is het niet eenvoudig om Jezus te volgen. We willen de kerk in dit land opbouwen en ondersteunen door ons ook te richten op de jonge christenen. We spreken in jeugddiensten en bemoedigen jeugdleiders. De jeugd van deze kerken kent genoeg uitdagingen en staat onder druk. Daarom willen we hen opbouwen in hun geloof. Dit doen we door te spreken in kerkdiensten, in jeugddiensten, en op conferenties. We organiseren samen met de kerk ook jeugdevents en bemoedigen jeugdleiders. In onze manier van werken kijken en luisteren we naar wat er nodig is en willen dat geven.

met elkaar

Bij Living Springs geloven we dat we het werk met elkaar doen.

De één bidt, de ander geeft en wij mogen handen en voeten geven aan het werk waarvoor God de kerk roept.

KVK nummer: 84940905 | Rek.nummer: NL25INGB0675451213 t.n.v. Stichting Living Springs