Over ons

Living Springs

Stichting Living Springs wil dat mensen verbonden zijn aan Jezus, die écht leven geeft. Dat leven gaat over Zijn Koninkrijk wat nu al op aarde is.
God als rivier: Hij brengt nieuw leven in een wildernis. Dat nieuwe leven verandert alles, het brengt leven zoals God het bedoeld heeft.
God als weg: Hij leidt mensen weg uit de woestijn van het leven naar Zijn rust en vrede. We willen mensen helpen om die weg met God te vinden en te bewandelen. Maar ook willen we christenen leren en helpen om te leven op een verfrissende manier in hun omgeving.

Onze missie

We zetten ons in om de kerk op te bouwen en te ondersteunen. Jezus beloofde een stroom van levend water uit het binnenste aan een ieder die Hem gelooft. We zien het als onze missie om te spreken over Jezus die dat leven geeft aan iedereen die daarnaar verlangt. 
Over die stroom van Levend Water die uit ons vloeit naar onze omgeving. Het gaat niet over alleen zelf ontvangen. Het mag gaan om doorgeven. Doorgeven op een verfrissende manier die aansluit bij de cultuur van de mensen om jou heen.

“Ik wil de kerk helpen om Jezus te volgen, Zijn onderwijs te begrijpen en Zijn licht te zijn in haar omgeving”

Johan-131

Johan |  founder Living Springs

Aansluiten

Door ons werk buiten Nederland hebben we in de afgelopen jaren ontdekt hoe ontzettend belangrijk het is om cultuurbewust te werken. We willen beslist geen westerse cultuur of eigen manier van werken brengen. Het koninkrijk van God draait niet om onze manier van werken, maar is gericht op het opbouwen van de ander. Daarom luisteren we naar wat de kerk die we dienen nodig heeft. Lokale voorgangers en leiders kennen hun leden en  daarom willen we naar hen luisteren.
We willen in Nederland en Noord-Afrika de kerk opbouwen in haar geloof en haar helpen tot zegen te zijn voor anderen.

Praktisch

Dit doen we door het geven van onderwijs door middel van spreekbeurten, workshops en trainingen in kerken en bij studentenverenigingen. We willen christenen aanmoedigen om sensitief te zijn voor hun cultuur en een Licht te zijn voor de omgeving op de manier die aansluit bij de ontvangende cultuur.

Ook jouw kerk willen we opbouwen, onderwijzen en trainen, neem contact met ons op om te kijken wat mogelijk is voor jouw kerk, studentenvereniging of bijbelstudiegroep.

Het bestuur achter Living Springs

Naam | Functie

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Naam | Functie

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Naam | Functie

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Naam | Functie

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Onze kernwaarden

We willen in ons werk het licht laten schijnen op Wie God is en op wat Hij doet. We bouwen actief aan Gods koninkrijk en zetten ons in voor de uitbreiding van dat koninkrijk. Datgene wat die bouw ondermijnt willen we vermijden. Daarom doen we er alles aan om ons handelen  te laten zijn als dat van Jezus.

Het is ons verlangen  dat mensen groeien in hun relatie met God. We willen hen daarin graag helpen door hun te verbinden aan God en onderwijs te geven tot opbouw van hun geloof. De visie van Living Springs is holistisch, we willen in navolging van Jezus oog hebben voor de gehele mens met al zijn noden. We geven dus niet alleen onderwijs maar willen ook in praktische en psycho-sociale noden van mensen voorzien.

Al het geld wat binnenkomt besteden we verantwoord en doen er alles aan om te zorgen dat het daar komt waar het nodig is. We zien toe op een verantwoorde besteding in lokale projecten en houden onze partners daar ook verantwoordelijk voor. We willen geen onnodig grote reserves hebben en de overheadkosten zo laag mogelijk houden.

Culturen zijn heel mooi en tegelijkertijd complex als twee verschillende culturen bij elkaar komen. We zetten ons ervoor in dat onze manier van werken de ontvangende cultuur respecteert en niet ondermijnt. We geloven dat Gods koninkrijk meer zichtbaar wordt als we ons aansluiten bij de huidige cultuur. 

We geloven in één heilige algemene christelijke kerk. Daarom respecteren we de kerk waarmee we samenwerken in haar cultuur, tradities en manier van werken. We verlangen dat ons werk bijdraagt aan meer eenheid in de kerk van Jezus Christus. We luisteren naar de kerken die we dienen en dringen hen niet onze eigen ideeën en visie op. Zij weten hun noden en de oplossing beter te verwoorden dan wij.

We staan als organisatie niet op zichzelf, maar weten ons onderdeel van de wereldwijde kerk. Daarom werken we samen met kerken en andere organisaties die hetzelfde doel hebben. Onze medewerkers zijn zelf verbonden aan- en betrokken in hun eigen kerk.

KVK nummer: 84940905 | Rek.nummer: NL25INGB0675451213 t.n.v. Stichting Living Springs