jongerenwerk

Jongerenwerk

Op deze pagina lees je meer over onze ondersteuning voor jongeren in Egypte

Maaltijden voor jongeren

De eerste pijler van ons jongerenwerk is maaltijden na jeugddiensten. We vinden het belangrijk dat jongeren tijdens jeugddiensten opgebouwd worden in hun geloof. En we vinden het even belangrijk dat ze goed te eten krijgen omdat ze in armoede opgroeien. 

We hebben als stichting contact met jeugdleiders en voorgangers en vanuit dit contact geven we vorm aan de steun voor maaltijden na de dienst. Het doel is om te bouwen aan onderling contact en het versterken van de jeugdgroepen uit de kerk. 

Jeugdleiders willen hun jongeren écht zien en ontmoeten door tijd met ze door te brengen. Ze helpen deze jongeren om te groeien in hun geloof en we ondersteunen dat graag op een praktische manier. Deze maaltijden worden door jeugdleiders lokaal gekocht of door kerkleden zelf bereid. In het jaar 2024 willen we meer maaltijden gaan uitdelen. 

Medische hulp

We vinden medische hulp enorm belangrijk en behorend bij de eerste levensbehoeften. Daarom zijn we begonnen met het geven van medische hulp aan jongeren en studenten. 


We doen dit omdat we zien dat door de huidige economische situatie ouders niet in staat zijn om hun kinderen medische hulp te geven. 

 

Deze medische hulp bestaat uit basishulp. We bedoelen daarmee de aanschaf van medicijnen voor eenmalige of langere tijd. Maar ook kleine ingrepen bij dokter of tandarts willen we vergoeden voor de armste jongeren uit projecten en kerken waar we bij betrokken zijn.  

 

“Ik wil dat Egyptische jongeren zich gezien weten en te horen krijgen dat er in ze gelooft wordt”

Johan-131

Johan |  founder Living Springs

Kleding voor studenten

In de loop van 2024 willen we starten met het uitdelen van kleding aan jongeren en studenten. Dit doen we op een regelmatige basis die kerken of lokale projecten hiervoor hanteren. 

 

Studenten uit lokale studieprojecten krijgen twee keer per jaar één set kleding. We laten deze kleding lokaal inkopen door jeugdleiders en voorgangers en delen die uit tijdens lokale ontmoetingen tijdens samenkomsten met jongeren en studenten. Het doel is om jongeren te laten zien dat er aan hen gedacht en voor hen gezorgd wordt en tegelijkertijd ontlast dit de portemonnee van ouders. 

Jeugdconferenties

Als stichting moedigen we de kerken waarmee we samenwerken aan om te investeren in hun jongeren. De jongeren moeten gezien worden en geholpen worden om te groeien in hun geloof. We doen dit ook door samen met de kerk jongerenconferenties te organiseren.


Tijdens deze conferenties willen we jongeren helpen om te groeien in hun geloof en het zelf lezen van de bijbel. Dit zal hun helpen om te groeien in hun persoonlijk geloof, en het zal vriendschappen onder christelijke jongeren verdiepen. 


In een meerdaagse conferentie is er alle tijd om naast verdieping ook te ontspannen met elkaar en relaties te versterken en te bevorderen. Het doel is dat jongeren leeftijdsgenoten vinden en met elkaar contact hebben zodat ze samen hun geloof kunnen beleven. 

KVK nummer: 84940905 | Rek.nummer: NL25INGB0675451213 t.n.v. Stichting Living Springs