projecten 2022

Wat is er gebeurd in 2022?

Op deze pagina delen we graag over wat we als stichting hebben kunnen betekenen voor de kerk in Egypte in 2022. 

Kerstactie 2022

Tijdens de Egyptische kerst konden we als stichting 150 kerstpakketten uitdelen. Deze pakketten zijn terecht gekomen bij de allerarmste gezinnen. We hebben deze 150 pakketten verspreid over vijf verschillende kerken in Cairo. 

Dat betekent dat er concreet 150 gezinnen een goed gevuld kersttafel hebben gekregen. 

De pastors van deze kerken waren enorm bemoedigd door deze bijdrage aan de armste gezinnen van hun kerken. Vanwege de situatie van deze gezinnen was deze extra steun meer dan welkom. 

We danken al onze donateurs die bijgedragen hebben aan deze actie, zonder hen hadden we dit nooit kunnen doen. 

Eh12
Th6
WhatsApp Image 2022-10-16 at 09.58.45

Voedselpakketten Grace Church

Als stichting zijn we heel blij om te kunnen melden dat we inmiddels de eerste voedselpakketten voor weduwen en arme gezinnen hebben kunnen uitdelen in Egypte. De samenwerking met de lokale kerk is daarin een zegen. Zij weten welke gezinnen deze pakketten nodig hebben en daarmee kunnen we zeggen dat het op de juiste plaats terecht komt. 

In oktober hebben we vijftien gezinnen kunnen voorzien van een voedsepakket met basisbehoeften. Eind oktober zakt de Egyptische pond 5% in waarde. Daarom willen we ons als stichting blijven inzetten voor arme gezinnen en weduwen in Egypte. 

“Ik houd van de Egyptische bevolking, de nood is er zo groot, daarom heb ik besloten de kerk en haar omgeving tot zegen te zijn”

Johan-131

Johan |  founder Living Springs

Jeugdconferentie 2022

In samenwerking met een lokale pastor hebben we een jeugdconferentie georganiseerd. Doordat we als stichting de kosten hiervan betaald hebben was de conferentie vrij toegankelijk. Tijdens deze conferentie hebben we de deelnemers zelf laten studeren in het Woord van God. 

De focus lag niet op onderwijs geven d.m.v. spreekbeurten maar op het zelf leren lezen en bestuderen van de bijbel. We vinden het belangrijk dat jonge christenen in Egypte groeien in het lezen en begrijpen van de bijbel. 

 

We hebben dit gedaan in samenwerking met de kerk. Voor de deelnemers was deze tijd ook een bemoediging. Ze konden met leeftijdsgenoten die hetzelfde verlangen hebben de bijbel bestuderen. Natuurlijk was er tijdens deze conferentie tijd voor ontspanning en gesprek. We kijken als stichting terug op een heel goede tijd en hopen dit soort conferenties vaker te kunnen organiseren. 

IMG20220805143211

Jeugddiensten Egypte

Als stichting werken we in een kerk in een van de buitenwijken van Cairo. We willen daar jeugdleiders ondersteunen in hun taak binnen de kerk. Omdat we in deze samenwerking vooral veel luisteren naar wat er nodig is voor de jeugd, kwamen we tot de ontdekking dat deze gemeenschap gekenmerkt wordt door vertrouwen. We weten dat je vertrouwen niet in één dag bouwt. 

Daarom hebben we naast het onderwijs ook geïnvesteerd in relatiebouw met de jongeren uit de kerk. Om dit te doen hebben we in 2022 dankzij de financiële steun van verschillende donateurs inmiddels een aantal keer kunnen voorzien in eten voor na de jeugddienst. Dat was een groot succes en willen we blijven voortzetten. 

Met elkaar

Bij Living Springs geloven we dat we het werk met elkaar doen.

De één bidt, de ander geeft en wij mogen handen en voeten geven aan het werk waarvoor God de kerk roept.

KVK nummer: 84940905 | Rek.nummer: NL25INGB0675451213 t.n.v. Stichting Living Springs