studieproject

Doorbreken van armoede

Als stichting willen we armoede doorbreken door mensen in staat te stellen om zelf een beter inkomen te generen. 

Op deze pagina leest u hoe we dat doen. 

Studie voor jongeren

Op dit moment ondersteunen we als stichting 9 studenten financieel in hun studie. We helpen deze jongeren om te studeren en een beter toekomst op te bouwen dan hun ouders. Veel ouders die behoren tot de allerarmsten hebben geen geld om hun kinderen te voorzien van een goede opleiding. We helpen hen als familie door de studiekosten (gedeeltelijk) te betalen. Op deze manier doorbreken we armoede in de nieuwe generatie. Deze studiekosten bestaan uit schoolkleding, boeken, vervoer naar school, en benodigde privélessen.  Dit project doen we in nauwe samenwerking met de lokale kerk en partnerorganisaties.

Naast het betalen van de studiekosten helpen we deze jongeren ook om te groeien in hun geloof. Ze zijn onderdeel van een project in de kerk waar ze opgebouwd worden in hun geloof.

3
IMG-20240301-WA0008

Getuigenissen studenten

 

Gods hulp voor mijn studie kwam precies op tijd. Door het project kan ik mijn laatste jaar afronden en verder bouwen aan een goede toekomst. 

 

~ Isak 19 jaar ~

 


Deze hulp voor mijn studie helpt ons hele gezin. De hulp is niet alleen financieel van aard maar het beïnvloedt mijn hele ontwikkeling. Ik groei want ik wordt aangemoedigd om hard te werken . 

 ~ Akram 16 jaar ~“De cirkel van armoede doorbreken we pas echt door jongeren te laten studeren en een beter toekomst dan hun ouders te geven.”

Johan-131

Johan |  founder Living Springs

Scholing voor jongvolwassenen

We geloven dat het probleem van armoede zoveel mogelijk in de kern bestreden dient te worden. We geven voedselpakketten aan gezinnen en personen die dit nodig hebben, deze voedselpakketten lossen het probleem op de langere termijn niet op. We willen dus zorgen voor een betere werkgelegenheid van de mensen uit het voedselproject. 

 

Dit vraagt om maatwerk voor elke inidividuele situatie. We willen jonge volwassenen datgene bieden wat nodig is om hun leefomstandigheden te verbeteren. We willen ons richten op jonge mannen en vrouwen en jonge alleenstaande moeders die met een cursus of korte opleiding geholpen worden om een beter bestaan voor henzelf en hun jonge gezin op te bouwen. 

 

Op deze manier krijgen mensen een menswaardiger bestaan en zijn ze geholpen om hun problemen zelf het hoofd te bieden. 

 

Met elkaar

Bij Living Springs geloven we dat we het werk met elkaar doen.

De één bidt, de ander geeft en wij mogen handen en voeten geven aan het werk waarvoor God de kerk roept.

KVK nummer: 84940905 | Rek.nummer: NL25INGB0675451213 t.n.v. Stichting Living Springs