steun aan kerken

Op deze pagina lees je meer over de projecten waarmee we kerken praktisch ondersteunen

Project praktische steun

Omdat we onder de allerarmste christenen werken, helpen we ook de kerk in het algemeen met praktische zaken. We kijken per kerk wat er nodig is om de kerk te ontlasten. Dit kan een eenmalig project zijn, bijvoorbeeld rond de inrichting van de kerkzaal of een structureel project in het financieel ondersteunen in het betalen van de huur voor een kerkzaal. 

 

Het doel van dit project is altijd om de kerk als collectief te ondersteunen. We kijken per kerk wat er gedaan kan worden en op welke basis. Op dit moment willen we kijken om voor een aantal kerken ondersteuning te geven in het betalen van de huur voor de kerkzaal. 

Project kerkbanken

Een goed ingerichte kerkzaal is in Egypte belangrijk. Veel van de kerken waar we mee samenwerken bevinden zich in de allerarmste delen van de stad. Een kerkbank van goede kwaliteit is onbetaalbaar voor deze kerken en haar leden. Sommige leden staan de gehele dienst en voor anderen is er een stoel beschikbaar. Deze stoelen hebben geen lange levensduur, wat houten banken wel hebben. 

We willen als stichting deze kerken helpen door hen kerkbanken te schenken zodat iedereen een zitplaats heeft en de kerkzaal er netjes uitziet. Deze banken kopen we lokaal in de wijk in en laten door lokale schilders verven. Zo  

Financiële middelen werven we op projectbasis per kerk.  

WhatsApp Image 2023-02-17 at 19.23.54 (3)
WhatsApp Image 2023-03-04 at 22.22.55 (1)

“Ik houd van de Egyptische bevolking, de nood is er zo groot, daarom heb ik besloten de kerk en haar omgeving tot zegen te zijn”

Johan-131

Johan |  founder Living Springs

Leiders bemoedigen

Pastors hebben een grote taak en verantwoordelijkheid in de Egyptische kerk. Ze zorgen voor het onderwijs, houden zicht op de leden van de kerk, geven leiding aan al het reilen en zeilen van de kerk en zorgen voor inkomsten om alle kosten te betalen. 


Om hen te bemoedigen willen we ontmoetingsdagen voor hen organiseren en hen in de kerk en hun huis opzoeken. Op die manier brengen we tijd met hen door om hen te bemoedigen door met ze te bidden en ze praktisch te ondersteunen. 

De ontmoetingsdagen helpen ons om de relatie met de gehele groep pastors te onderhouden, en te horen wat er nodig is voor deze leiders. 

Met elkaar

Bij Living Springs geloven we dat we het werk met elkaar doen.

De één bidt, de ander geeft en wij mogen handen en voeten geven aan het werk waarvoor God de kerk roept.

KVK nummer: 84940905 | Rek.nummer: NL25INGB0675451213 t.n.v. Stichting Living Springs