studieproject

Doorbreken van armoede

Als stichting willen we armoede doorbreken door mensen in staat te stellen om zelf een beter inkomen te generen. 

Op deze pagina leest u hoe we dat doen. 

Studie voor jongeren

We willen jongeren helpen om te studeren en een beter toekomst op te bouwen dan hun ouders. Veel ouders die behoren tot de allerarmsten hebben geen geld om hun kinderen te laten studeren. We helpen hen als familie door de studiekosten te betalen. Op deze manier doorbreken we armoede in de nieuwe generatie. Deze studiekosten bestaan uit schoolkleding, boeken, vervoer naar school, en benodigde privélessen.  Dit project doen we in nauwe samenwerking met de lokale kerk.

 

Naast het betalen van de studiekosten helpen we deze jongeren ook om te groeien in hun geloof. Ze zijn onderdeel van een project in de kerk waar ze toegerust worden in discipelschap.

20230101_174510
IMG_7532a

“De cirkel van armoede doorbreken we pas echt door jongeren te laten studeren en een beter toekomst dan hun ouders te geven.”

Johan-131

Johan |  founder Living Springs

Scholing voor volwassenen

We geloven dat het probleem van armoede zoveel mogelijk in de kern bestreden dient te worden. We geven voedselpakketten aan gezinnen en personen die dit nodig hebben, deze voedselpakketten lossen het probleem op de langere termijn niet op. We willen dus zorgen voor een betere werkgelegenheid van de mensen uit het voedselproject. 


Dit vraagt om maatwerk voor elke inidividuele situatie. We willen mensen datgene bieden wat nodig is om hun leefomstandigheden te verbeteren. We willen ons richten op mannen, vrouwen en alleenstaande moeders die met een cursus of korte opleiding geholpen worden om een beter bestaan voor henzelf en hun gezin op te bouwen. 


Op deze manier krijgen mensen een menswaardiger bestaan en zijn ze geholpen om hun problemen zelf het hoofd te bieden. 

Met elkaar

Bij Living Springs geloven we dat we het werk met elkaar doen.

De één bidt, de ander geeft en wij mogen handen en voeten geven aan het werk waarvoor God de kerk roept.

KVK nummer: 84940905 | Rek.nummer: NL25INGB0675451213 t.n.v. Stichting Living Springs